Verwarming

& Koeling

Wij creëren de perfecte mix van verwarming, koeling, CO2 en beluchting. Onze experts gaan uit van de wensen van de opdrachtgever en nemen daarbij ook de externe klimaatomstandigheden in acht. Onze experts weten hoe zij de wensen moeten vertalen in betrouwbare en duurzame systemen, waarmee gewassen op efficiënte wijze van warmte, koelte en luchtcirculatie worden voorzien.

Alle elementen van onze projecten worden door hoogwaardige elektrische installaties aan elkaar gekoppeld, zodat er een geïntegreerd geheel ontstaat. Deze installaties vormen de basis voor de besturing van al onze systemen. Ze zijn allemaal energiebesparend en op duurzame wijze geïntegreerd. Bovendien zijn al onze systemen gekoppeld aan speciaal hiervoor ontwikkelde software, waardoor het gebruik en de behoeften van een gewas direct duidelijk wordt.

Klimaatinstallaties

Koelmachines

Luchtverwarming

Om de kas te verwarmen en/of koelen of lucht van buiten te verwarmen kunnen luchtbehandelings-kasten (LBK) worden geleverd. Ook ontvochtiging is in deze units mogelijk. De inblaaslucht wordt verdeeld door middel van spiraalbuis en luchtverdeelslangen. Een luchtbehandelingskast kan ook worden uitgerust met een warmteterugwinunit. Op deze manier gaat tijdens het ventileren van de kas een minimum aan energie verloren. Door de uitwisseling met buitenlucht kan de kaslucht op een eenvoudige manier worden gedroogd. Om de verbrandingslucht op te warmen voordat deze de branderventilator instroomt, worden de benodigde luchtbehandeling kasten en materialen voor een menggroep op de verdeelunit in het ketelhuis geleverd.

Opslagtanks - koude

Koud water kan door een warmtepomp als bijproduct worden gegenereerd tijdens het verwarmen. Of met een luchtgekoelde koelmachine. Hiermee wordt het water gekoeld tot 6-12°C. Het koude water kan direct in de kas worden gebruikt. Voor de korte termijn kan het ook in een koudwateropslagtank worden opgeslagen. Voor de lange termijn kan dit in een bodemopslagsysteem.

Mechanische koeling

Aardwarmte

Buisverwarming

Verdelers

Onze verwarmingsverdelers hebben aansluitingen voor verschillende verwarmingsgroepen. Voorbeelden hiervan zijn: buisrail-, monorail-, gevel-, sneeuwsmelt-, groeibuis-, onder-tafelverwarming, verwarming in de verpakkingsruimte en irrigatiewater verwarming.

CO2

We leveren doseerinstallaties voor CO2 uit rookgas en voor zuivere CO2. In combinatie met rookgascondensors kan CO2 in de kassen worden gedoseerd. Voor het transport van de CO2 worden PVC-buizen geleverd, die onder de grond worden aangebracht. Voor de verdeling in de kas worden CO2-darmen in de lengterichting van de kap aangelegd. Het is ook mogelijk om pure CO2 in de kas te brengen vanuit een hogedruk voorraadtank. Transport en dosering van deze zuivere CO2 gaat door PE-leidingen, -hulpstukken en -doseerslangen.

Adiabatische koeling

Met adiabatische koeling wordt warme lucht via verdamping in koelingspads 5-10°C kouder. Afzuigventilatoren zorgen voor een homogene verdeling van de koele lucht in de kas. Axiale ventilatoren met luchtslangen zorgen voor een goede verdeling in diepere kassen. Daarbij wordt bruikbare CO2 van buiten continu aangevoerd. Deze methode van adiabatisch koelen, ook wel pad&fan genoemd, is een duurzame methode die voor koele én schone lucht zorgt.

Ketels

De warmwaterketels met brander als warmtebron worden gekenmerkt door een hoogwaardige constructie en hoge isolatie, waardoor ze geschikt zijn voor continu gebruik op maximaal vermogen met lage onderhoudskosten. De lange vuurgang maakt een zeer lage NOX uitstoot mogelijk.

Bodemopslag

Opslagtanks - warmte

We leveren heet water opslagtanks van verschillende formaten, met isolatie en beplating gespoten in standaard RAL-kleur. Het ontwerp en de constructie van de tank en dak zijn volgens EN 14015. Het water in de tank is tussen de 40 en 90 graden Celsius.

Ventilatoren

We leveren en installeren ventilatoren voor de horizontale en verticale circulatie van lucht in de teeltruimtes. Eventueel zijn er ook slimme toepassingen te installeren die er voor zorgen dat de warme lucht van boven het schermdoek gemengd wordt met de lucht onder het schermdoek. Dit kan energiebesparingen opleveren van 30 tot 50%.

Elektrische ketels

Warmtepompen

Voor het verwarmen van de kassen kan als alternatief op de gasketel een warmtepomp worden geleverd. Voordeel van een warmtepomp t.o.v. een ketel is dat er geen gasaansluiting nodig is en dat je er gelijktijdig koude mee kan genereren. Vooral voor toepassing bij actieve ontvochtigingsprocessen, waarmee zowel koude als warmte gelijktijdig gewenst zijn, is een warmtepomp uitermate geschikt. Indien het koude bijproduct niet direct bruikbaar is kan het tijdelijk worden opgeslagen in een opslagtank of voor een langere periode in bijvoorbeeld de bodem.

Scherming

Meer activiteiten

Meer weten over onze kernactiviteiten of direct een offerte opvragen?

Spreken we u binnenkort?

Bel of mail ons gerust.

Scroll to top
Houd mij op de hoogte